Blåseinstrumenter

Kommunikasjonslogo

Bilde av saksofon

Blåseinstrumenter er en svært allsidig instrumentgruppe. De ulike blåseinstrumentene representerer en hel verden av klangmuligheter. Kulturskolen har et rikt undervisningstilbud av forskjellige blåseinstrumenter. Blåseinstrumenter kan brukes som soloinstrument eller sammen med andre. I Kulturskolen foregår hovedvekten av samspill for blåsere innenfor korps og orkester, men det finnes også tilbud for mindre grupper.
Althorn

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede, mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen

 • Kjennskap til instrumentet/kroppen
 • Spilleteknikk
 • Øving
 • Samspill
 • Musikkteori og gehør
 • Sjangerforståelse/repertoar
 • Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
 • Framføring

Undervisningssteder
I bydelene og Olavshallen

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument. Den som også spiller i skolekorps låner sitt instrument der.

Om kulturskolen i samarbeid med korpsene
Tekst om instrumentet

Baryton

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede, mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen
Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse/repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring

Undervisningssted
I bydelene og Olavshallen

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument. Den som også spiller i skolekorps låner sitt instrument der.

Om kulturskolen i samarbeid med korpsene

Blokkfløyte

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede, mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
7 - 20 år


Innhold i undervisningen
Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse/repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring 

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument

Undervisningssted
Olavshallen og Byåsen skole

Se også info om instrumentvalg her

Fagott

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede, mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen

Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse og repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring

Undervisningssted
Olavshallen

Utstyr
Eleven får låne instrument i Kulturskolen eller i skolekorpset.

Om kulturskolen i samarbeid med korpsene

Tverrfløyte

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede,
mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen

Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse og repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring 

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument. Den som også spiller i skolekorps låner sitt instrument der.

Undervisningssted
I bydelene og Olavshallen


Om kulturskolen i samarbeid med korpsene

Saksofon

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede,
mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen


Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse og repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument. Den som også spiller i skolekorps låner sitt instrument der.

Undervisningssted
I bydelene og Olavshallen


Om kulturskolen i samarbeid med korpsene

Klarinett

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede,
mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen


Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse og repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument. Den som også spiller i skolekorps låner sitt instrument der.

Undervisningssted
I bydelene og Olavshallen


Om kulturskolen i samarbeid med korpsene

Obo

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede,
mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen


Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse og repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument. Den som også spiller i skolekorps låner sitt instrument der.

Undervisningssted
I bydelene og Olavshallen


Om kulturskolen i samarbeid med korpsene

Kornett og trompet

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede,
mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen


Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse og repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument. Den som også spiller i skolekorps låner sitt instrument der.

Undervisningssted
I bydelene og Olavshallen


Om kulturskolen i samarbeid med korpsene

Valthorn

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede,
mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen

Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse og repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument. Den som også spiller i skolekorps låner sitt instrument der.

Undervisningssted
I bydelene og Olavshallen


Om kulturskolen i samarbeid med korpsene

Trombone

 

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede,
mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen


Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse og repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument. Den som også spiller i skolekorps låner sitt instrument der.

Undervisningssted
I bydelene og Olavshallen


Om kulturskolen i samarbeid med korpsene

Tuba

I undervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle spilleglede,
mestringsfølelse og elevens egen musikalitet.

Alder
8 - 20 år

Innhold i undervisningen


Kjennskap til instrumentet
Spilleteknikk
Øving
Samspill
Musikkteori og gehør 
Sjangerforståelse og repertoar
Skapende musisering, komposisjon og improvisasjon
Framføring

Utstyr
Eleven må selv ordne med instrument. Den som også spiller i skolekorps låner sitt instrument der.

Undervisningssted
I bydelene og Olavshallen


Om kulturskolen i samarbeid med korpsene

 • Om kategorien
 • Undervisningstilbud
 • Fagplan
Alder:

Fra 8 år

Pris: