UNGDOMMENS MUSIKKMESTERSKAP

Påmeldingsposter+UMM+liggende.jpg

Etter noen år på Stjørdal er Ungdommens musikkmesterskap tilbake i Trondheim med Trondheim Kulturskole som arrangør for det regionale mesterskapet.
 UMM blir avholdt lørdag 19. november i Olavshallen. Hvilken sal annonseres senere.

Årets disiplinene er kammermusikk, stryk, gitar, sang, slagverk, messingblås og treblås.

Vi arrangerer mesterskapet som en konsert åpent for publikum og i en hyggelig ramme.

Påmelding på umm.no med frist 1. oktober.