STORKORPS MED STOR KONSERT PÅ DEN STORE SKOLEN 

storkorps-bilde.jpg

STORKORPS MED STOR KONSERT PÅ DEN STORE SKOLEN

Trondheim kulturskoles blåsere er i full gang med årets storkorpsprosjekt som skal ende opp i en fabelaktig konsert søndag 21. november. Korpset er i hovedsak satt sammen av elever i ungdomsskolealder, men noen videregåendeelever har også fått plass. Det er en helt spesiell opplevelse å spille sammen i et så stort korps og elevene stortrives med øvingene som foregår over to helger i november annethvert år. Dirigent for prosjektet er Heidi Hagerup Uddu. I tillegg til å være en god kollega her i kulturskolen med sin fløyte, har hun engasjementer som dirigent for kor, korps og ensembler, såvel amatører som profesjonelle.
Produksjonsleder for Storkorps 2021 er Geir Olav Aslaksen, som denne gangen løser oppgaven innenfor rammen som fagkoordinator. Vi mener å vite at han har rollen som produksjonsleder for fjerde gang, så her bygges det på solid erfaring og kompetanse på området. 
 
Konserten spilles søndag 21.11.21. kl 18:00 i Huseby skoles aula. Velkommen!