MUSIKKTERAPI I KULTURSKOLEN

info-strengen+-drøm.jpg

Er du interessert i musikk? Hos oss bruker vi musikk og samspill til å legge til rette for mestring og gode fellesskapsopplevelser. Musikkterapi er et inkluderende musikktilbud for deg som også søker andre mål enn ferdighetsmål. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes interesser, ressurser og fokuserer på spilleglede!


På musikkterapi har vi:

- Ingen aldersgrense, men vi prioriterer elever under 20 år.

- Kompetanse til å tilpasse undervisning og opplegg til den enkelte.

- Gruppeaktivitet og individuelle timer

I musikkterapi kan vi lage sanger, skrive tekster og høre på musikk. Vi bruker ulike arbeidsformer som samspill, improvisasjon, sang, låtskriving, lytting og musikk- lek.


Våre tilbud

Individuelle timer
Du får muligheten til å ha en time med en musikkterapeut som tilrettelegger og tilpasser timen ut i fra nivå, interesser og behov.


Sanggruppe

Dette er en sanggruppe/kor for deg som elsker å synge. Vi fokuserer på mestring og glede gjennom musikken. Det er ikke et krav om at deltakerne må ha forkunnskaper eller en “fin” sangstemme.


Band- og samspillsgruppe
Et tilrettelagt band/samspills-tilbud for elever med ulike utfordringer. Tilbudet passer for elever med individuell opplæringsplan eller som har psykiske / fysiske utfordringer.

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon?

Se våre nettsider eller ta kontakt med en av våre musikkterapeuter nedenfor.


Erlend Daaland Wormdahl  Erlend.wormdahl.daaland@ou.trondheim.kommune.no

Elisabeth Torstuen               Elisabeth.torstuen@ou.trondheim.kommune.no


Tilbudet gis i kulturskolens lokaler i Olavskvartalet eller på Dalgård skole og er åpent for søkere fra hele byen.

Søk om plass