EN VERDEN AV MINERALER

260525660_4594088214005817_6118075087107887929_n.jpg

Visuell kunst har samarbeidet med NGU - Norges  geologiske undersøkelser og resultater ble denne utstillingen «En verden av mineraler» som er montert i åpent landskap på NGU så alle ansatte og besøkende kan få se.


I oktober hadde vi besøk av geolog Janja K. Solberg fra NGU som verkstedet "En verden av mineraler" for noen av elevene. I løpet av verkstedet fikk elevene muligheten til å bli kjent med fysiske egenskaper hos mineraler, lære om hvordan NGU leter etter mineraler, se eksempler på nyttige mineraler og deres bruk, og studere tynnsliper gjennom mikroskopet.  Det siste var nok det store høydepunktet for de fleste.

Før besøket malte elevene med vannmaling på godt papir, og brukte sin fantasi til å forestille seg hvordan en stein kunne se ut inni. Etter verksteder tegnet de mineraler etter at de hadde sett dem gjennom mikroskopet.


Andre grupper som ikke fikk besøk har blant annet laget collage, tegnet og malt på gamle geofysiske og geologiske kart som vi fikk fra Janja.


Utstillingen viser hvordan en verdenen av mineraler kan se ut sett fra barnas perspektiv, og som en blanding av kunst og geologi. Bildene er tegnet og malt av elever fra Trondheim kulturskole i alderen 9-13 år.